Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc kinh doanh của một doanh nghiệp Biến phí là những danh mục chi phí mà tỷ lệ của biến phí trong tổng chỉ phí sản xuất sản phẩm sẽ thay đổi khi sản lượng sản xuất của doanh nghiệp có sự biến đối nhất định. Ví dụ về biến phí là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí bao bì, chiết khấu bán hàng, v.v..

Tổng biến phí bao gồm các khoản chi phí như chi phí đào tạo nhân viên mới, chi phí thích ứng với công nghệ mới, chi phí tiếp cận thị trường mới, chi phí xây dựng lại hệ thống hoặc cơ cấu tổ chức, và các khoản chi phí khác liên quan đến quá trình biến đổi. Đây là những khoản chi phí mà tổ chức hoặc cá nhân phải đầu tư để thích nghi và tận dụng cơ hội mới hoặc đối phó với các thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Biến phí có thể được phân loại thành hai loại chính là:

Biến phí tỷ lệ (Variable costs): Đây là các chi phí mà sự biến đổi của chúng tỷ lệ thuận với biến động của mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Nghĩa là khi doanh nghiệp tăng hoạt động sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, các biến phí tỷ lệ cũng tăng theo, và ngược lại. Ví dụ về biến phí tỷ lệ bao gồm:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Khi sản xuất nhiều hơn, việc sử dụng nguyên vật liệu trực tiếp cũng tăng và gây ra chi phí tăng.
  Chi phí nhân công trực tiếp: Khi doanh nghiệp có nhiều lao động trực tiếp hơn, chi phí tiền lương và phụ cấp cũng tăng theo.
 • Chi phí hoa hồng bán hàng: Nếu doanh nghiệp bán được nhiều hơn, chi phí hoa hồng cho nhân viên bán hàng cũng tăng theo.
 • Chi phí bao bì sản phẩm: Khi sản xuất và đóng gói nhiều sản phẩm hơn, chi phí bao bì cũng tăng theo.

Biến phí cấp bậc: là các biến phí chỉ thay đổi khi mức độ hoạt động đạt đến một giới hạn, phạm vi nhất định. Ví dụ về biến phí cấp bậc là chi phí lương thợ bảo trì, chi phí điện năng, những chi phí này thay đổi tỷ lệ với mức độ hoạt động của máy móc thiết bị tăng giảm đến một giới hạn nhất định.

Biến phí cấp bậc (Step costs) là một loại chi phí mà sự thay đổi của nó chỉ xảy ra khi mức độ hoạt động đạt đến một ngưỡng hoặc một phạm vi nhất định. Thay vì thay đổi tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động, biến phí cấp bậc duy trì ở một mức cố định cho đến khi mức độ hoạt động vượt qua ngưỡng đó, sau đó chi phí tăng lên một mức độ mới.

Ví dụ về biến phí cấp bậc bao gồm:

 • Chi phí lương thợ bảo trì: Trong một doanh nghiệp, chi phí lương thợ bảo trì có thể duy trì ở một mức cố định cho đến khi số lượng máy móc, thiết bị cần bảo trì vượt qua một ngưỡng nhất định. Khi vượt qua ngưỡng này, doanh nghiệp sẽ phải tuyển thêm thợ bảo trì và chi phí lương tăng lên.
 • Chi phí vận chuyển: Trong một hệ thống phân phối, chi phí vận chuyển có thể duy trì ở một mức cố định cho đến khi mức độ hoạt động vượt qua giới hạn. Khi đạt đến giới hạn này, doanh nghiệp có thể phải mở rộng dịch vụ vận chuyển, thuê thêm phương tiện hoặc tăng cường nhân sự vận chuyển, dẫn đến tăng chi phí.
 • Chi phí bảo hiểm: Trong một số trường hợp, chi phí bảo hiểm có thể duy trì ở một mức cố định cho đến khi mức độ hoạt động vượt qua ngưỡng nhất định. Khi đạt đến ngưỡng này, doanh nghiệp sẽ phải mở rộng phạm vi bảo hiểm hoặc nâng cao mức độ bảo vệ, gây ra tăng chi phí.
 • Chi phí thuê mặt bằng: Khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động và thuê thêm không gian, chi phí thuê mặt bằng ban đầu có thể ổn định. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp cần thuê một không gian lớn hơn để đáp ứng nhu cầu tăng, chi phí thuê sẽ tăng lên theo mức độ mới.
 • Chi phí bảo trì thiết bị: Trong một phạm vi hoạt động nhất định, chi phí bảo trì thiết bị có thể ổn định. Nhưng khi mức độ sử dụng thiết bị tăng lên, đạt đến ngưỡng quá tải, doanh nghiệp có thể phải đầu tư vào việc bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế thiết bị, dẫn đến tăng chi phí.
 • Chi phí quản lý: Trong một phạm vi hoạt động nhất định, chi phí quản lý có thể ổn định. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp mở rộng và phát triển, cần có nhân viên quản lý thêm hoặc thay đổi cấu trúc tổ chức, chi phí quản lý sẽ tăng lên theo mức độ mới.

Biến phí cấp bậc là một khái niệm quan trọng trong phân tích chi phí và quản lý kinh doanh, giúp hiểu rõ hơn về cách chi phí thay đổi theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Dòng tiền là gì?

Thuật ngữ "dòng tiền" thường được sử dụng để mô tả luồng tiền mà một [...]

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Gọi zalo
0937594628