Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds)

Dòng tiền (tiếng Anh: “cash flow”) trong ngữ cảnh tài chính kinh doanh ám chỉ sự lưu chuyển của tiền tại một tổ chức, dự án, cá nhân hoặc bất kỳ thực thể nào. Dòng tiền thường được theo dõi và phân tích để đánh giá tình hình tài chính, sự khả dụng tài chính, và khả năng hoạt động bền vững của một tổ chức hoặc dự án. Dòng tiền là sự vận chuyển liên tục của tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt vào và ra của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Dòng tiền thể hiện khả năng thanh toán, sinh lời và phát triển của doanh nghiệp. Dòng tiền được chia thành ba loại chính: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính. Dòng tiền thuần là số tiền còn lại sau khi trừ đi các khoản chi ra.

Dòng tiền có thể chia thành các loại cơ bản:

  1. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (operating cash flow): Đây là tiền thu được và tiền chi trả trong quá trình kinh doanh hàng ngày của một tổ chức. Điều này bao gồm thu nhập từ bán hàng, chi phí vận hành, lương thưởng, thuế, và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
  2. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (investing cash flow): Đây liên quan đến các giao dịch đầu tư dài hạn, như mua sắm tài sản cố định (như máy móc, tài sản vô hình) hoặc đầu tư vào dự án mới.
  3. Dòng tiền từ hoạt động tài chính (financing cash flow): Đây là các giao dịch liên quan đến nguồn vốn và cơ cấu tài chính của tổ chức, bao gồm việc thu thập vốn từ nguồn ngoại bằng việc phát hành cổ phiếu hoặc vay mượn, hoặc trả lãi, trả cổ tức, hoặc tiếp tục trả nợ.

Bằng cách theo dõi và phân tích dòng tiền, người quản lý, nhà đầu tư, và các bên liên quan khác có thể đánh giá sự kháng cự tài chính của tổ chức và có những quyết định thông thái về đầu tư, vay nợ, mua sắm, và hoạt động kinh doanh.

Nguồn tiền (tiếng Anh: “source of funds”) là các nguồn hoặc cơ hội mà một tổ chức, dự án, hoặc cá nhân sử dụng để có được tiền hoặc tài sản để thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư, hoặc chi tiêu. Nguồn tiền là những nguồn cung cấp tiền mặt cho doanh nghiệp để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Nguồn tiền có thể bao gồm: nguồn tiền từ bên trong doanh nghiệp (như lợi nhuận, khấu hao, giảm giá trị hàng tồn kho, v.v.) và nguồn tiền từ bên ngoài doanh nghiệp (như vay vốn, phát hành cổ phiếu, nhận đầu tư từ các bên liên quan, v.v.). Nguồn tiền cần được quản lý một cách hiệu quả để đảm bảo dòng tiền ổn định và duy trì sự cân bằng giữa thu và chi.

Nguồn tiền có thể bao gồm:

  1. Thu nhập: Đây là một nguồn tiền chính thường đến từ hoạt động kinh doanh, bao gồm tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Thu nhập có thể bao gồm cả thu nhập chính và thu nhập phụ như lương, lãi suất, hoặc lợi nhuận.
  2. Vốn tự có (Equity): Đây là tiền hoặc giá trị tài sản mà chủ sở hữu của tổ chức hoặc dự án đầu tư vào nó. Vốn tự có bao gồm cổ phiếu và lợi nhuận tái đầu tư.
  3. Vay mượn (Debt): Tổ chức hoặc cá nhân có thể vay tiền từ nguồn bên ngoài, như ngân hàng, nhà đầu tư, hoặc thị trường tài chính bằng cách phát hành trái phiếu hoặc vay nợ để có được nguồn tiền cần thiết.
  4. Đầu tư từ bên ngoài: Tổ chức có thể nhận được đầu tư từ các bên thứ ba như nhà đầu tư, đối tác, hoặc tổ chức đồng tham gia để huy động nguồn tiền mới.
  5. Doanh thu từ bất động sản hoặc tài sản khác: Thu nhập từ cho thuê bất động sản, doanh thu từ tài sản khác như bằng sáng chế, quyền tác giả, hoặc doanh thu từ bất kỳ nguồn tài sản nào có thể trở thành nguồn tiền.

Nguồn tiền quan trọng để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, thực hiện dự án, hoặc đáp ứng các nhu cầu tài chính khác của tổ chức hoặc cá nhân. Việc quản lý nguồn tiền là một phần quan trọng của quản lý tài chính.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Dòng tiền là gì?

Thuật ngữ "dòng tiền" thường được sử dụng để mô tả luồng tiền mà một [...]

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Gọi zalo
0937594628