dòng tiền là gì

Thuật ngữ “dòng tiền” thường được sử dụng để mô tả luồng tiền mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân nhận và chi tiêu trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này bao gồm tất cả các khoản thu nhập và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc tài chính cá nhân.

Dòng tiền thường được phân loại thành ba loại chính:

 1. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Operating Cash Flow – OCF): Bao gồm các khoản tiền thu được hoặc chi trả từ các hoạt động chính của doanh nghiệp. Điều này bao gồm doanh số bán hàng, chi phí sản xuất, lợi nhuận ròng và các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động hàng ngày.
 2. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (Investing Cash Flow – ICF): Bao gồm các khoản tiền liên quan đến mua sắm và bán các tài sản cố định như đất đai, nhà xưởng, cổ phiếu, trái phiếu, và các loại đầu tư khác.
 3. Dòng tiền từ hoạt động tài chính (Financing Cash Flow – FCF): Bao gồm các khoản tiền liên quan đến vốn và nợ, chẳng hạn như việc phát hành cổ phiếu mới, trả cổ tức, mua lại cổ phiếu, hoặc trả nợ.

Dòng tiền thường được xem xét cẩn thận bởi các nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp để đảm bảo tính khả quan và ổn định của tình hình tài chính. Nếu dòng tiền là dương, tức là có nhiều tiền thu được hơn chi phí, điều này được coi là tích cực. Ngược lại, nếu dòng tiền là âm, có thể đề xuất rủi ro về khả năng thanh toán và quản lý tài chính.

Dòng tiền là sự di chuyển của tiền vào và ra khỏi một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thể hiện khả năng thanh toán các khoản chi phí và nghĩa vụ tài chính của một đơn vị.

Dòng tiền được chia thành 3 loại chính:

1. Dòng tiền hoạt động:

 • Bao gồm các khoản tiền thu nhập từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, và các khoản chi trả cho hoạt động kinh doanh như lương, nguyên vật liệu, chi phí bán hàng,…
 • Phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Dòng tiền đầu tư:

 • Bao gồm các khoản tiền thu nhập từ việc bán tài sản cố định, đầu tư vào các tài sản khác, và các khoản chi trả cho việc mua sắm tài sản cố định, đầu tư vào các công ty khác,…
 • Phản ánh khả năng tạo ra giá trị từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

3. Dòng tiền tài chính:

 • Bao gồm các khoản tiền thu nhập từ việc vay nợ, phát hành cổ phiếu, và các khoản chi trả cho việc trả nợ, trả cổ tức,…
 • Phản ánh khả năng huy động vốn và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Quản lý dòng tiền hiệu quả:

 • Giúp doanh nghiệp đảm bảo thanh toán các khoản chi phí và nghĩa vụ tài chính đúng hạn.
 • Giúp doanh nghiệp có đủ vốn để đầu tư cho hoạt động kinh doanh và phát triển.
 • Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.

Lưu ý:

 • Dòng tiền không phải là lợi nhuận. Lợi nhuận là kết quả kinh doanh sau khi đã trừ đi các khoản chi phí, bao gồm cả khấu hao.
 • Dòng tiền dương cho thấy doanh nghiệp đang thu được nhiều tiền hơn chi ra, và ngược lại.
 • Doanh nghiệp cần theo dõi và phân tích dòng tiền thường xuyên để có thể đưa ra các quyết định quản lý tài chính hiệu quả.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Dòng tiền là gì?

Thuật ngữ "dòng tiền" thường được sử dụng để mô tả luồng tiền mà một [...]

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Gọi zalo
0937594628