BLOG KỸ NĂNG

Gạ là gì?

Nếu bạn hỏi "gạ là gì trong tiếng Việt", thì câu trả lời là động từ, có nghĩa là nói khéo, tán tỉnh để cầu lợi. [...]

Satsang là một thuật ngữ tiếng Sanskrit xuất phát từ Ấn Độ

Satsang là một thuật ngữ tiếng Sanskrit xuất phát từ Ấn Độ, và nó thường được hiểu và sử dụng trong ngữ cảnh tâm linh và tôn giáo. [...]

Thự Quang là gì?

Theo từ điển Hán Nôm, "thự" có nghĩa là "ruộng, nhà, ngoài chỗ nhà ở lại làm riêng một chỗ để nghỉ ngơi gọi là biệt thự". "Quang" có nghĩa [...]

Hướng thùy khứ là gì?

Hướng thùy khứ là một thuật ngữ trong tâm lý học, được sử dụng để chỉ xu hướng hướng về quá khứ và dành nhiều thời gian suy nghĩ về [...]

Đường đao là gì?

Thuật ngữ "đường đao" có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau trong ngữ cảnh khác nhau. Dưới đây là một số trong số những ý nghĩa phổ biến của [...]

Bí quyết trở thành nhà môi giới BĐS thành công.

Khởi nguyên của mọi thành công hay thất bại của cá nhân đều xuất phát từ các tố chất của con người đó. Mỗi lĩnh vực, ngành nghề cần một [...]

Tại sao nói thái độ hơn trình độ?

Thái độ hơn trình độ là cách mà xã hội ngày nay vận hành. Trong quá trình tuyển dụng nhân viên, quá trình sàng lọc cũng thông qua rất nhiều [...]

Mindset là gì? Mindset tạm dịch là “tư duy” hoặc “lập trường tâm hồn”

Mindset (tạm dịch là "tư duy" hoặc "lập trường tâm hồn") là tập hợp các thái độ, quan điểm và tư tưởng cố định mà một người có trong việc [...]