Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ doanh thu thu được. Đây là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp.

Lợi nhuận là phần tài sản mà nhà đầu tư nhận thêm nhờ đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến đầu tư đó, bao gồm cả chi phí cơ hội; là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Lợi nhuận có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, như lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, lợi nhuận kinh tế, lợi nhuận kế toán… Lợi nhuận là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Lợi nhuận có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau, như sau:

 1. Lợi nhuận gộp (Gross profit): Đây là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và chi phí hàng hóa/buôn bán. Nó chỉ ra khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính.

 2. Lợi nhuận ròng (Net profit): Lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí hoạt động, bao gồm cả chi phí bán hàng, quản lý và các khoản chi phí khác. Đây là mức lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp thực sự kiếm được sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí.

 3. Lợi nhuận kinh tế (Economic profit): Lợi nhuận kinh tế là sự chênh lệch giữa lợi nhuận thực tế và chi phí cơ hội. Nó đo lường khả năng của doanh nghiệp trong việc sinh lời so với các cơ hội đầu tư tương đương trên thị trường.

 4. Lợi nhuận kế toán (Accounting profit): Lợi nhuận kế toán là lợi nhuận được tính theo quy tắc và nguyên tắc kế toán, tuân thủ các quy định và quy cách kế toán. Nó là kết quả của quá trình ghi nhận và báo cáo lợi nhuận theo tiêu chuẩn kế toán.

Lợi nhuận là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và tiềm năng phát triển trong tương lai. Nó giúp đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh.

Dưới đây là công thức tính lợi nhuận cho mỗi loại lợi nhuận:

 1. Lợi nhuận gộp (Gross profit): Lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu – Chi phí hàng hóa/buôn bán

 2. Lợi nhuận ròng (Net profit): Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp – Tổng chi phí hoạt động

 3. Lợi nhuận kinh tế (Economic profit): Lợi nhuận kinh tế = Lợi nhuận ròng – Chi phí cơ hội

 4. Lợi nhuận kế toán (Accounting profit): Lợi nhuận kế toán = Tổng doanh thu – Tổng chi phí hoạt động

Dưới đây là một ví dụ về cách tính lợi nhuận cho mỗi loại lợi nhuận:

Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng bán lẻ và có các thông số sau:

 • Tổng doanh thu: 100.000 đơn vị tiền tệ
 • Chi phí hàng hóa/buôn bán: 60.000 đơn vị tiền tệ
 • Tổng chi phí hoạt động: 30.000 đơn vị tiền tệ
 • Chi phí cơ hội: 10.000 đơn vị tiền tệ
 1. Lợi nhuận gộp (Gross profit): Lợi nhuận gộp = 100.000 – 60.000 = 40.000 đơn vị tiền tệ

 2. Lợi nhuận ròng (Net profit): Lợi nhuận ròng = 40.000 – 30.000 = 10.000 đơn vị tiền tệ

 3. Lợi nhuận kinh tế (Economic profit): Lợi nhuận kinh tế = 10.000 – 10.000 = 0 đơn vị tiền tệ

 4. Lợi nhuận kế toán (Accounting profit): Lợi nhuận kế toán = 100.000 – 30.000 = 70.000 đơn vị tiền tệ

Trong ví dụ này, lợi nhuận gộp là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và chi phí hàng hóa/buôn bán. Lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau khi trừ đi tổng chi phí hoạt động. Lợi nhuận kinh tế là lợi nhuận ròng trừ đi chi phí cơ hội. Lợi nhuận kế toán là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí hoạt động.

Lưu ý rằng ví dụ này chỉ mang tính chất minh họa và các con số được sử dụng chỉ là giả định. Trong thực tế, các con số và cách tính lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và ngành công nghiệp tương ứng.

Công thức tính lợi nhuận: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Công thức tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE) là:

ROE = Lợi nhuận trước thuế / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

Lợi nhuận trước thuế là số tiền lãi thu được trước khi trừ đi các khoản thuế.
Vốn chủ sở hữu là số vốn mà chủ sở hữu công ty đầu tư vào doanh nghiệp, bao gồm cả vốn cổ phần và lợi ích cổ đông.
ROE đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp dựa trên số vốn mà chủ sở hữu đầu tư. Nếu ROE cao, tức là doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt từ số vốn đầu tư.

Công thức tính lợi nhuận sau thuế là:

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập

Lợi nhuận trước thuế là số tiền lãi thu được trước khi trừ đi các khoản thuế.

Thuế thu nhập là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho cơ quan thuế dựa trên lợi nhuận trước thuế. Thuế thu nhập thường được tính dựa trên mức thuế thuế suất đã được quy định bởi cơ quan thuế và các quy định thuế hiện hành.

Lợi nhuận sau thuế là số tiền còn lại sau khi đã trừ đi khoản thuế từ lợi nhuận trước thuế. Đây là lợi nhuận thực tế mà doanh nghiệp có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau như trả cổ tức, tái đầu tư, hoặc phân phối cho chủ sở hữu.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Dòng tiền là gì?

Thuật ngữ "dòng tiền" thường được sử dụng để mô tả luồng tiền mà một [...]

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Gọi zalo
0937594628