thị trường sơ cấp, thứ cấp

Thị trường sơ cấp là gì?

Thị trường sơ cấp là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực tài chính, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Thị trường sơ cấp là thị trường nơi các công ty hoặc tổ chức phát hành các tài sản mới như cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác lần đầu tiên để bán cho các nhà đầu tư trên thị trường. Thị trường sơ cấp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn cho các công ty và tổ chức phát triển hoạt động kinh doanh và cũng là một cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường sơ cấp cũng có những rủi ro về định giá, thanh khoản và pháp lý. Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ về công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản và thị trường trước khi đầu tư.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm, lợi ích và rủi ro của thị trường sơ cấp, cũng như một số khuyến nghị cho các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này.

Đặc điểm của thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp có một số đặc điểm sau:

 • Thị trường sơ cấp là thị trường trong đó các công ty, chính phủ hoặc các tổ chức phát hành các tài sản mới như cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác lần đầu tiên để bán cho các nhà đầu tư trên thị trường. Đây là thị trường cung cấp nguồn vốn cho các công ty và tổ chức trong quá trình mở rộng hoặc phát triển hoạt động kinh doanh.
 • Trên thị trường sơ cấp, các tài sản được phát hành thông qua các công ty chứng khoán hoặc các tổ chức tài chính, và được bán cho các nhà đầu tư thông qua một quy trình đấu giá hoặc phân phối. Thị trường sơ cấp là một thị trường quan trọng trong hệ thống tài chính, cung cấp nguồn vốn cho các công ty để đầu tư và phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế và tạo ra các cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư.
 • Sau khi các tài sản được phát hành trên thị trường sơ cấp, chúng sẽ được giao dịch trên thị trường phụ thuộc vào sự cung cầu và giá trị thị trường của chúng. Thị trường phụ thuộc được gọi là thị trường thứ cấp (Secondary market), nơi mà các nhà đầu tư có thể mua và bán các tài sản đó để tìm kiếm lợi nhuận hoặc thanh khoản.
 • Trong thị trường sơ cấp, các công ty hoặc tổ chức có thể phát hành các tài sản với mục đích thu thập nguồn vốn để đầu tư vào các hoạt động sản xuất hoặc phát triển kinh doanh. Các tài sản được phát hành có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi và các sản phẩm tài chính khác.
 • Để phát hành các tài sản trên thị trường sơ cấp, các công ty hoặc tổ chức phải tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán và Thị trường (SEC) và các cơ quan quản lý tài chính khác. Quá trình phát hành tài sản trên thị trường sơ cấp có thể được thực hiện thông qua một số phương thức, bao gồm đấu giá công khai, phân phối trực tiếp và phát hành riêng lẻ.
 • Các nhà đầu tư tham gia vào thị trường sơ cấp có thể là các cá nhân, tổ chức, quỹ đầu tư hoặc các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Việc đầu tư vào thị trường sơ cấp có thể có tiềm năng sinh lời cao, nhưng cũng có rủi ro tương ứng. Do đó, các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản và thị trường trước khi quyết định đầu tư.

Lợi ích của thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan, bao gồm:

 • Cung cấp nguồn vốn cho các công ty và tổ chức phát triển hoạt động kinh doanh: Thị trường sơ cấp cung cấp nguồn vốn cho các công ty và tổ chức phát triển hoạt động kinh doanh, giúp các doanh nghiệp có thể đầu tư vào các dự án mới, mở rộng sản xuất hoặc phát triển các sản phẩm mới. Ví dụ, một công ty muốn xây dựng một nhà máy mới hoặc mua thiết bị mới có thể phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu để thu hút vốn từ các nhà đầu tư. Nguồn vốn này giúp công ty có thể thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình và nâng cao hiệu quả và lợi nhuận.
 • Tạo ra cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư: Thị trường sơ cấp cũng là một cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có thể mua các tài sản phát hành mới với giá thấp hơn so với giá trị thực của chúng và bán lại với giá cao hơn trong tương lai để thu lợi nhuận. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của một công ty mới niêm yết với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và bán lại sau một năm với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, thu được lợi nhuận 50%. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể nhận được lợi ích khác từ việc sở hữu các tài sản này, như cổ tức, quyền biểu quyết hoặc quyền mua ưu đãi.
 • Đóng góp vào hoạt động kinh tế: Thị trường sơ cấp đóng góp vào hoạt động kinh tế bằng cách tạo ra cơ hội đầu tư, tăng giá trị vốn hóa của các công ty và tổ chức phát triển hoạt động kinh doanh, và tăng cường sự linh hoạt và thanh khoản của thị trường tài chính. Ví dụ, khi một công ty phát hành cổ phiếu mới, nó sẽ tăng giá trị vốn hóa của công ty trên thị trường, góp phần vào chỉ số chứng khoán và GDP của quốc gia. Ngoài ra, khi các nhà đầu tư mua và bán các tài sản trên thị trường sơ cấp, họ sẽ tạo ra dòng tiền và giao dịch trên thị trường, giúp thị trường hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch.
 • Tăng cường sự minh bạch và độ tin cậy của thị trường: Thị trường sơ cấp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự minh bạch và độ tin cậy của thị trường tài chính. Các công ty và tổ chức phải tuân thủ các quy định của SEC và các cơ quan quản lý tài chính khác, cung cấp các thông tin chính xác và minh bạch cho nhà đầu tư. Những thông tin này giúp nhà đầu tư có thể đánh giá được tiềm năng và rủi ro của các công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản, từ đó có thể ra quyết định đầu tư một cách có căn cứ.

Rủi ro của thị trường sơ cấp

Mặc dù có nhiều lợi ích, nhưng thị trường sơ cấp cũng có những rủi ro mà các nhà đầu tư cần lưu ý. Một số rủi ro của thị trường sơ cấp bao gồm:

 • Rủi ro về định giá: Các công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản mới có thể gặp khó khăn trong việc xác định giá trị hợp lý cho các tài sản đó. Giá trị của các tài sản mới có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhu cầu và cung ứng, kỳ vọng của nhà đầu tư, hiệu quả hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh tế vĩ mô và các yếu tố khác. Nếu giá trị được xác định quá cao hoặc quá thấp so với giá trị thực, có thể dẫn đến thiệt hại cho các bên liên quan. Ví dụ, nếu giá trị được xác định quá cao, có thể khiến các nhà đầu tư mất niềm tin vào công ty hoặc tổ chức phát hành và không muốn mua các tài sản đó. Ngược lại, nếu giá trị được xác định quá thấp, có thể khiến công ty hoặc tổ chức không thu được đủ vốn để phát triển hoạt động kinh doanh.
 • Rủi ro về thanh khoản: Thị trường sơ cấp có thể có mức độ thanh khoản thấp hơn so với thị trường thứ cấp. Thanh khoản là khả năng của một tài sản được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thị trường sơ cấp có thể có mức độ thanh khoản thấp do nhiều nguyên nhân, như số lượng người tham gia thị trường ít, thông tin về các tài sản mới hạn chế, quy định về thời gian giữ tài sản hoặc bán tài sản và các yếu tố khác. Nếu thị trường sơ cấp có mức độ thanh khoản thấp, có thể khiến các nhà đầu tư khó bán các tài sản của mình khi cần thiết hoặc phải chấp nhận giá bán thấp hơn giá trị thực.
 • Rủi ro về pháp lý: Thị trường sơ cấp cũng có rủi ro về pháp lý do các quy định và luật lệ của các cơ quan quản lý tài chính khác nhau. Các công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản mới phải tuân thủ các quy định và luật lệ về việc cung cấp thông tin, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, chống gian lận và các vấn đề khác. Nếu các công ty hoặc tổ chức vi phạm các quy định và luật lệ này, có thể bị xử phạt hoặc kiện tụng bởi các cơ quan quản lý hoặc nhà đầu tư. Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và hoạt động kinh doanh của các công ty hoặc tổ chức.

Kết luận và khuyến nghị

Tóm lại, thị trường sơ cấp là thị trường nơi các công ty hoặc tổ chức phát hành các tài sản mới như cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán khác lần đầu tiên để bán cho các nhà đầu tư trên thị trường. Thị trường sơ cấp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn cho các công ty và tổ chức phát triển hoạt động kinh doanh và cũng là một cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường sơ cấp cũng có những rủi ro về định giá, thanh khoản và pháp lý. Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ về công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản và thị trường trước khi đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường sơ cấp, chúng tôi có một số khuyến nghị sau:

 • Nghiên cứu kỹ về công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản: Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ về công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản, bao gồm lịch sử hoạt động, hiệu quả kinh doanh, kế hoạch chiến lược, ngành nghề kinh doanh, mục tiêu và rủi ro của việc phát hành tài sản mới. Các nhà đầu tư nên xem xét các thông tin được công bố.
 • Nghiên cứu kỹ về công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản: Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ về công ty hoặc tổ chức phát hành tài sản, bao gồm lịch sử hoạt động, hiệu quả kinh doanh, kế hoạch chiến lược, ngành nghề kinh doanh, mục tiêu và rủi ro của việc phát hành tài sản mới. Các nhà đầu tư nên xem xét các thông tin được công bố bởi các công ty hoặc tổ chức, như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, bản tóm tắt dự án, bản công bố thông tin và các tài liệu khác. Các nhà đầu tư cũng nên theo dõi các chủ đề và phân tích về các công ty hoặc tổ chức trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Mục đích của việc nghiên cứu này là để đánh giá được tiềm năng và rủi ro của các công ty hoặc tổ chức, cũng như giá trị hợp lý của các tài sản được phát hành.
 • Nghiên cứu kỹ về thị trường sơ cấp: Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ về thị trường sơ cấp, bao gồm các quy định và luật lệ của các cơ quan quản lý tài chính, các phương thức và quy trình phát hành tài sản, các yếu tố ảnh hưởng đến giá và thanh khoản của các tài sản, và các xu hướng và dự báo của thị trường. Các nhà đầu tư nên tham khảo các nguồn thông tin uy tín và chuyên nghiệp, như các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính, các nhà phân tích và các nhà nghiên cứu. Mục đích của việc nghiên cứu này là để hiểu được cơ chế hoạt động và những điểm mạnh và yếu của thị trường sơ cấp, cũng như để có thể so sánh và lựa chọn được các cơ hội đầu tư phù hợp.
 • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Các nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách mua nhiều loại tài sản khác nhau từ nhiều công ty hoặc tổ chức khác nhau. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp giảm thiểu rủi ro do sự biến động của giá và thanh khoản của các tài sản riêng lẻ, cũng như để khai thác được lợi thế từ sự phát triển của nhiều ngành nghề kinh doanh. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của một công ty công nghệ mới niêm yết, trái phiếu của một công ty xây dựng uy tín, và chứng quyền của một công ty dược phẩm tiềm năng. Như vậy, khi một loại tài sản gặp khó khăn, nhà đầu tư có thể bù đắp bằng lợi nhuận từ các loại tài sản khác.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Dòng tiền là gì?

Thuật ngữ "dòng tiền" thường được sử dụng để mô tả luồng tiền mà một [...]

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

CHỦ ĐỀ THỊ TRƯỜNG

Dịch Vụ Thiết Kế Trang Phục & Cosplay 3D Cá Nhân Hóa

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang và thiết kế 3D, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn [...]

Tư duy kiếm khách và khách kiếm

Tư duy kiếm khách và khách kiếm" là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và marketing [...]

Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook Shop Thời Trang Quần Áo chi tiết và dễ nhiểu nhất, hiệu quả nhất.

Chạy quảng cáo trên Facebook cho shop thời trang quần áo có thể là một cách hiệu quả để tăng doanh số và thu hút [...]

Hệ thống ERP Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) là một loại phần mềm quản lý kinh doanh tích hợp các [...]

Dịch vụ thiết kế sơ đồ vị trí dự án bất động sản

Dịch vụ thiết kế sơ đồ vị trí dự án bất động sản cung cấp các bản vẽ chi tiết và minh họa rõ ràng [...]

Blog và Landingpage giống và khác nhau như thế nào

Blog và landing page (trang đích) đều là các loại trang web, nhưng chúng có các mục đích và đặc điểm riêng biệt. Dưới đây [...]

Dịch vụ thiết kế landing page bất động sản web tổng hoặc web một trang

Dịch vụ thiết kế landing page bất động sản là một trong những yếu tố quan trọng giúp tăng cường sự hiện diện trực tuyến [...]

Gọi zalo
0937594628