Tháp Maslow là một mô hình lý thuyết về nhu cầu con người được đề xuất bởi nhà tâm lý học Abraham Maslow. Tháp Maslow được chia thành 5 tầng gồm: nhu cầu sinh tồn, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu thể hiện bản thân và nhu cầu tự thực hiện. Mỗi tầng là một loại nhu cầu khác nhau mà con người cần phải thỏa mãn để có cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Mô hình này cho rằng con người sẽ cố gắng đáp ứng các nhu cầu ở tầng thấp trước khi chuyển sang các nhu cầu ở tầng cao hơn.

Nhu cầu sinh lý là những nhu cầu cơ bản nhất để duy trì sự sống, như ăn uống, nước, không khí, ngủ nghỉ, sinh dục… Đây là tầng đáy của tháp Maslow và phải được đáp ứng trước khi chuyển sang các nhu cầu cao hơn. Ví dụ bao gồm ăn uống đủ, uống nước, có không khí trong lành, ngủ đủ giấc.

Nhu cầu an toàn là những nhu cầu liên quan đến sự bảo vệ khỏi những mối đe dọa về thể chất, tinh thần và tài chính, như an ninh, sức khỏe, ổn định, luật pháp… Đây là tầng thứ hai của tháp Maslow và chỉ được quan tâm khi các nhu cầu sinh lý đã được thỏa mãn. Ví dụ có thể là cung cấp một môi trường an toàn, có sự ổn định tài chính, bảo hiểm y tế và đảm bảo sức khỏe cơ bản.

Nhu cầu xã hội là những nhu cầu liên quan đến sự giao lưu và thuộc về một nhóm hay một cộng đồng, như tình yêu, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp… Đây là tầng thứ ba của tháp Maslow và chỉ được quan tâm khi các nhu cầu an toàn đã được đáp ứng. Ví dụ có thể là có tình yêu, gia đình hạnh phúc, bạn bè đáng tin cậy, sự gắn kết với cộng đồng và mối quan hệ xã hội.

Nhu cầu thể hiện bản thân là những nhu cầu liên quan đến sự kính trọng và quý mến của bản thân và người khác, như tự tin, thành công, công nhận, trách nhiệm… Đây là tầng thứ tư của tháp Maslow và chỉ được quan tâm khi các nhu cầu xã hội đã được thỏa mãn. Ví dụ có thể là công việc có ý nghĩa, thành tích nổi bật, được công nhận về năng lực và có trách nhiệm trong một tổ chức.

Nhu cầu tự thực hiện là những nhu cầu liên quan đến sự phát triển và hiện thực hóa tiềm năng của bản thân, như sáng tạo, tự do, khám phá, trải nghiệm… Đây là tầng cao nhất của tháp Maslow và chỉ được quan tâm khi các nhu cầu thể hiện bản thân đã được đáp ứng.

Tháp nhu cầu của Maslow bắt đầu từ nhu cầu sinh lý, như ăn uống, ngủ nghỉ và sinh dục. Khi những nhu cầu cơ bản này được đáp ứng, chúng ta di chuyển lên tầng nhu cầu an toàn, bao gồm an ninh, sức khỏe và ổn định. Sau đó, khi nhu cầu an toàn được đáp ứng, chúng ta tiếp tục lên tầng nhu cầu xã hội, liên quan đến mối quan hệ xã hội và tình cảm. Ví dụ có thể là khám phá sở thích và sở trường cá nhân, tham gia vào các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm cuộc sống đầy ý nghĩa và đạt đến sự trọn vẹn của bản thân.

Khi nhu cầu xã hội được đáp ứng, chúng ta điều chỉnh tập trung vào nhu cầu thể hiện bản thân, bao gồm sự tự tin, thành công và công nhận. Cuối cùng, khi những nhu cầu thể hiện bản thân được đáp ứng, chúng ta đạt đến tầng cao nhất của tháp Maslow – nhu cầu tự thực hiện, liên quan đến sự phát triển và hiện thực hóa tiềm năng cá nhân.

Mặc dù tháp nhu cầu của Maslow đã trở thành một khái niệm phổ biến trong nhiều lĩnh vực, đôi khi thực tế có thể không tuân theo một thứ tự tuyến tính như vậy. Mỗi người có thể có ưu tiên và cách đáp ứng nhu cầu khác nhau, và có thể tập trung vào nhiều tầng cùng một lúc. Tuy nhiên, ý tưởng chung là những nhu cầu cơ bản phải được đáp ứng trước khi chúng ta có thể điều chỉnh tâm lý và tập trung vào nhu cầu cao hơn.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Dòng tiền là gì?

Thuật ngữ "dòng tiền" thường được sử dụng để mô tả luồng tiền mà một [...]

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Gọi zalo
0937594628