cấp bậc trong truyền thông

Trong truyền thông được gọi là “cấp bậc từ biết, hiểu, tin đến yêu.” Đây là một phương pháp để đánh giá mức độ tương tác và sự thâm nhập của một đối tượng với thông điệp truyền thông. Dưới đây là cách giải thích các cấp bậc này:

Biết (Awareness): Đây là giai đoạn mà đối tượng truyền thông trở nên “biết” về thông điệp hoặc thương hiệu. Ở giai đoạn này, người nhận thông điệp có khả năng nhận ra sự tồn tại của thông điệp hoặc thương hiệu, thường thông qua việc quảng bá, quảng cáo hoặc hoạt động PR.

Mức độ “biết” chỉ đơn giản là người nhận thông điệp nhận ra sự tồn tại của thông điệp hoặc thương hiệu.

Ở mức này, người nhận thông điệp đã có tiếp xúc ban đầu với thông điệp, thường thông qua quảng cáo, sự kiện, hoặc hoạt động truyền thông khác.
Mục tiêu ở giai đoạn này là tạo ra một sự nhận thức ban đầu và gây ấn tượng đầu tiên với thông điệp hoặc thương hiệu.

Hiểu (Understanding): Sau khi đã “biết” về thông điệp hoặc thương hiệu, người nhận thông điệp tiến tới mức “hiểu”. Ở giai đoạn này, họ có sự hiểu biết về nội dung và ý nghĩa của thông điệp, và có khả năng kết nối thông điệp với mục tiêu hoặc giá trị của mình.

Mức độ “hiểu” đánh dấu sự phát triển của người nhận thông điệp khi họ bắt đầu hiểu nội dung và ý nghĩa của thông điệp hoặc thương hiệu.

Ở giai đoạn này, người nhận đã tiếp thu thông tin và có khả năng kết nối thông điệp với mục tiêu, giá trị hoặc lợi ích cá nhân của mình.

Mục tiêu ở giai đoạn này là đảm bảo rằng người nhận hiểu rõ thông điệp và có khả năng phân biệt thông điệp hoặc thương hiệu đó so với các thông điệp hoặc thương hiệu khác.

Tin (Belief): Khi đã “hiểu” thông điệp, người nhận thông điệp tiếp tục phát triển mức độ “tin” vào thông điệp hoặc thương hiệu. Ở giai đoạn này, họ tin tưởng vào độ chân thực, đáng tin cậy và giá trị của thông điệp hoặc thương hiệu đó.
Mức độ “tin” đề cập đến việc người nhận thông điệp phát triển sự tin tưởng vào độ chân thực, đáng tin cậy và giá trị của thông điệp hoặc thương hiệu.

Ở giai đoạn này, người nhận đã xây dựng một mức độ tin cậy và sẵn lòng chấp nhận thông điệp hoặc thương hiệu đó là đáng tin cậy và phù hợp với mong đợi của họ.

Mục tiêu ở giai đoạn này là xây dựng sự tin cậy và đánh giá tích cực từ phía người nhận đối với thông điệp hoặc thương hiệu.

Yêu (Love): Mức độ “yêu” đại diện cho mức độ cuối cùng của tương tác và sự thâm nhập của người nhận thông điệp. Khi người nhận đã “tin” vào thông điệp hoặc thương hiệu, họ phát triển một mức độ yêu mến, sự kết nối mạnh mẽ và tình cảm sâu sắc với thông điệp hoặc thương hiệu đó.

Mức độ “yêu” đại diện cho mức độ cuối cùng của tương tác và sự thâm nhập của người nhận thông điệp.

Ở giai đoạn này, người nhận đã phát triển một mức độ yêu mến, kết nối mạnh mẽ và tình cảm sâu sắc với thông điệp hoặc thương hiệu.

Người nhận có thể trở thành những người ủng hộ trung thành và sẵn lòng đề cao, chia sẻ và tạo sự lan tỏa cho thông điệp hoặc thương hiệu đó.

Mục tiêu ở giai đoạn này là xây dựng một cộng đồng người ủng hộ, tạo ra một mối quan hệ tương tác mạnh mẽ và duy trì một liên kết sâu sắc với người nhận thông điệp.

Cấp bậc “yêu” đại diện cho mục tiêu cao nhất trong quá trình tương tác truyền thông. Nếu một thông điệp hoặc thương hiệu đạt được cấp độ này, nó đã thành công trong việc xây dựng một liên kết sâu sắc và tạo ra một tương tác tích cực và đáng kể với người nhận thông điệp.

Cấp bậc từ biết, hiểu, tin đến yêu có thể giúp các chuyên gia truyền thông đánh giá mức độ tương tác và ảnh hưởng của thông điệp hoặc thương hiệu đối với người nhận và điều chỉnh chiến lược truyền thông cho phù hợp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cấp bậc từ biết, hiểu, tin, yêu không phải là một quy trình tuyến tính. Người nhận thông điệp có thể di chuyển qua lại giữa các cấp độ này hoặc có thể đạt được cấp độ yêu trực tiếp mà không đi qua các cấp độ trung gian. Sự tiếp cận này cung cấp một khung nhìn tổng quan về sự phát triển của mối quan hệ giữa người nhận thông điệp và thông điệp hoặc thương hiệu.

Cấp bậc theo phạm vi và quy mô của truyền thông, tùy thuộc vào người nhận và mục tiêu truyền thông.

Interpersonal Level (Cấp cá nhân): Truyền thông xảy ra giữa hai người hoặc một nhóm nhỏ người, sử dụng các kênh truyền thông gần gũi như đàm thoại, thư từ, điện thoại, email, v.v.

 • Truyền thông xảy ra giữa hai người hoặc một nhóm nhỏ người.
 • Các kênh truyền thông gần gũi được sử dụng như đàm thoại, thư từ, điện thoại, email, tin nhắn văn bản, v.v.
 • Truyền thông ở cấp cá nhân thường mang tính tương tác cao, cho phép trao đổi thông tin, ý kiến, cảm xúc trực tiếp.
 • Mục tiêu ở cấp cá nhân là tạo ra sự hiểu biết, thống nhất hoặc thuyết phục đối tác hoặc khách hàng.

Mass Level (Cấp đại chúng): Truyền thông xảy ra giữa một người hoặc một tổ chức với một lượng lớn người nhận thông điệp, sử dụng các kênh truyền thông đại chúng như báo chí, sách, radio, truyền hình, internet, v.v.

 • Truyền thông xảy ra giữa một người hoặc một tổ chức với một lượng lớn người nhận thông điệp.
 • Các kênh truyền thông đại chúng được sử dụng như báo chí, sách, radio, truyền hình, internet, mạng xã hội, v.v.
 • Truyền thông ở cấp đại chúng nhằm mục tiêu tiếp cận một lượng lớn người dùng và tạo sự nhận thức, thông tin, ảnh hưởng trong cộng đồng rộng lớn.
 • Mục tiêu ở cấp đại chúng là thu hút sự chú ý, tạo sự quan tâm, xây dựng hình ảnh và tạo ảnh hưởng tới công chúng.

Organizational Level (Cấp tổ chức): Truyền thông xảy ra giữa các thành viên trong cùng một tổ chức hoặc giữa các tổ chức khác nhau, sử dụng các kênh truyền thông nội bộ hoặc liên kết như hội nghị, báo cáo, tạp chí nội bộ, website tổ chức, v.v.

 • Truyền thông xảy ra giữa các thành viên trong cùng một tổ chức hoặc giữa các tổ chức khác nhau.
 • Các kênh truyền thông nội bộ hoặc liên kết được sử dụng như hội nghị, báo cáo, tạp chí nội bộ, website tổ chức, email nội bộ, v.v.
 • Truyền thông ở cấp tổ chức nhằm mục tiêu truyền đạt thông tin, thống nhất ý kiến, tạo sự gắn kết và tương tác giữa các thành viên trong tổ chức.
 • Mục tiêu ở cấp tổ chức là xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận và tạo động lực cho thành viên trong tổ chức.

International Level (Cấp quốc tế): Truyền thông xảy ra giữa các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế, sử dụng các kênh truyền thông quốc tế như ngoại giao, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, v.v.

 • Truyền thông xảy ra giữa các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế.
 • Các kênh truyền thông quốc tế được sử dụng như ngoại giao, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, truyền thông quốc tế, v.v.
 • Truyền thông ở cấp quốc tế nhằm mục tiêu tạo sự hiểu biết, trao đổi thông tin, quảng bá văn hóa, thúc đẩy hợp tác và tạo ảnh hưởng giữa các quốc gia và tổ chức trên thế giới.
 • Mục tiêu ở cấp quốc tế là xây dựng hình ảnh quốc tế tích cực, thúc đẩy hợp tác và giao lưu văn hóa, đối thoại chính trị và kinh tế, và tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của quốc gia hoặc tổ chức trong môi trường quốc tế.

Cấp độ xã hội: Truyền thông xảy ra trong các cộng đồng, xã hội, văn hóa đặc thù. Ví dụ: truyền thông cộng đồng, truyền thông đa văn hóa.

 • Truyền thông cộng đồng: Truyền thông xảy ra trong cộng đồng nhỏ, nhóm người có sự liên kết chặt chẽ. Mục tiêu là truyền tải thông điệp, tạo sự nhận thức và gắn kết trong cộng đồng cụ thể.
 • Truyền thông đa văn hóa: Truyền thông xảy ra giữa các nhóm, cộng đồng có văn hóa, ngôn ngữ, giá trị khác nhau. Mục tiêu là giao tiếp, hiểu biết và thúc đẩy sự đa dạng và chia sẻ giữa các nhóm văn hóa khác nhau.

Cấp độ kỹ thuật: Truyền thông xảy ra thông qua các kỹ thuật và công nghệ đặc thù. Ví dụ: truyền thông công nghệ, truyền thông số, truyền thông trực tuyến.

 • Truyền thông công nghệ: Truyền thông xảy ra thông qua các công nghệ, phương tiện kỹ thuật như máy tính, điện thoại, internet, công nghệ thông tin. Mục tiêu là truyền tải thông tin, tương tác và tiếp cận đối tượng mục tiêu thông qua các kỹ thuật hiện đại.
 • Truyền thông số: Truyền thông xảy ra thông qua dữ liệu số, các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và các công cụ truyền thông kỹ thuật số khác. Mục tiêu là tạo sự tương tác, chia sẻ thông tin và kết nối trực tuyến.

Cấp độ quảng cáo: Truyền thông được sử dụng để quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu. Ví dụ: truyền thông quảng cáo, truyền thông tiếp thị.

 • Truyền thông quảng cáo: Truyền thông được sử dụng để quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu. Mục tiêu là tạo sự nhận thức, thuyết phục và tạo hứng thú với mục tiêu tiêu dùng thông qua các chiến dịch quảng cáo đa phương tiện.
 • Truyền thông tiếp thị: Truyền thông xảy ra để tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng, xây dựng lòng tin và thúc đẩy doanh số. Mục tiêu là tạo sự tương tác, tiếp cận khách hàng mục tiêu và tạo giá trị thông qua các hoạt động tiếp thị.

Cấp độ nghệ thuật: Truyền thông sử dụng các yếu tố nghệ thuật, truyền tải thông điệp một cách sáng tạo và tác động đến cảm xúc và trí tưởng tượng của người nhận. Ví dụ: truyền thông nghệ thuật, truyền thông quảng bá nghệ thuật.

 • Truyền thông nghệ thuật: Truyền thông sử dụng yếu tố nghệ thuật như âm nhạc, hình ảnh, sáng tạo để truyền tải thông điệp và tạo ảnh hưởng đến cảm xúc
 • Truyền thông quảng bá nghệ thuật: Truyền thông được sử dụng để quảng bá các sự kiện nghệ thuật, các sản phẩm nghệ thuật như phim ảnh, âm nhạc, hội họa, văn học, v.v. Mục tiêu là tạo sự chú ý, khám phá và đánh thức cảm xúc, tạo sự tương tác và thúc đẩy sự thẩm mỹ.

Cấp độ chính trị: Truyền thông được sử dụng để tạo ảnh hưởng đến ý kiến công chúng và quyết định chính trị. Ví dụ: truyền thông chính trị, truyền thông cử tri.

 • Truyền thông chính trị: Truyền thông được sử dụng để tạo ảnh hưởng đến ý kiến công chúng, tạo sự nhận thức về các vấn đề chính trị, xã hội, và thúc đẩy sự tham gia và tương tác với quyết định chính trị. Mục tiêu là truyền tải thông điệp chính trị, thay đổi ý kiến và tạo sự tương tác trong việc hình thành quyết định.

Các cấp bậc này tương ứng với các mục tiêu, phương tiện truyền thông và ngữ cảnh sử dụng khác nhau. Mỗi cấp bậc đều có vai trò quan trọng trong việc tạo và duy trì giao tiếp hiệu quả trong lĩnh vực truyền thông.

TÌM HIỂU MARKETING

Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook Shop Thời Trang Quần Áo chi tiết và dễ nhiểu nhất, hiệu quả nhất.

Chạy quảng cáo trên Facebook cho shop thời trang quần áo có thể là một [...]

Blog và Landingpage giống và khác nhau như thế nào

Blog và landing page (trang đích) đều là các loại trang web, nhưng chúng có [...]

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Google Data Looker Studio

Google Data Studio là một công cụ miễn phí giúp bạn tạo báo cáo và [...]

Phần mềm CRM quản lý doanh nghiệp khách hàng, nhân sự, marketing, kế toán là gì?

Phần mềm CRM (viết tắt từ Customer Relationship Management) là hệ thống quản lý quan [...]

Các thuật ngữ Marketing cơ bản

Marketing là một lĩnh vực rộng lớn với nhiều thuật ngữ chuyên ngành khác nhau. [...]

Trade Marketing: Xây dựng cầu nối thành công đến các nhà phân phối

Trade marketing là một nhánh của marketing tập trung vào việc xây dựng mối quan [...]

CRM tối ưu cho bán hàng và tiếp thị trong lĩnh vực bất động sản

CRM bất động sản cần có khả năng lưu trữ đầy đủ thông tin khách [...]

Hướng dẫn quảng cáo Google Ads vay tín chấp, thế chấp ngân hàng hiệu quả tốt

Hướng dẫn quảng cáo Google Ads tìm kiếm khách hàng cần vay tín chấp, thế [...]

Khám phá thế giới du lịch mới mẻ với Tour VR360 độ

Bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm du lịch độc đáo và đầy hứng khởi? [...]

Công thức bán hàng 5B: Ban, Bạn, Bàn, Bán, Bè trong kinh doanh

Công thức 5B trong bán hàng thường được sử dụng để nhớ và áp dụng [...]

Trong lĩnh vực marketing, “concept” thường được hiểu là ý tưởng cốt lõi

Trong lĩnh vực marketing, "concept" thường được hiểu là ý tưởng cốt lõi, thông điệp [...]

Marketing online quảng bá và tiếp thị bất động sản

Marketing online bất động sản là việc sử dụng các kênh và công cụ trực [...]

Nghệ thuật xây kênh Facebook, YouTube, TikTok

Nghệ thuật xây kênh Facebook, YouTube, TikTok là một quá trình phức tạp đòi hỏi [...]

Tạo một key visual cho poster bất động sản

Tìm hiểu cách tạo một key visual cho poster bất động sản với hướng dẫn [...]

Vòng đời sản phẩm là gì? Chiến lược marketing cho từng giai đoạn vòng đời sản phẩm

Hiểu rõ 'Vòng đời sản phẩm là gì?' giúp doanh nghiệp lên kế hoạch marketing [...]

Thị trường là gì, cách phân tích thị trường tiềm năng

Tìm hiểu rõ hơn "thị trường là gì", cách phân tích thị trường tiềm năng [...]

Hướng dẫn lập kế hoạch về truyền thông marketing

Cách lập kế hoạch về truyền thông marketing và những bước cần thiết để tổ chức và triển [...]

Tối Ưu Hóa Chiến Lược Quảng Cáo Bất Động Sản: Một Hướng Tiếp Cận Đa Chiều

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, có một loạt các kênh và phương [...]

Xây Dựng Đội Ngũ Marketing Hiệu Quả: Những Vị Trí Nhân Sự Không Thể Thiếu

Tìm hiểu những vị trí nhân sự cốt lõi cần có để tạo lập một [...]

Hướng dẫn chạy quảng cáo TikTok từ A-Z

Nếu bạn muốn phát triển kênh TikTok của mình, hãy đọc kỹ hướng dẫn chạy TikTok từ A-Z dưới đây để [...]

Tổng hợp các thuật ngữ trong marketing

Tổng hợp các thuật ngữ quan trọng và phổ biến nhất trong lĩnh vực marketing, giúp bạn [...]

Mục tiêu tiếp thị (Marketing objective): thông qua chiến dịch tiếp thị.

Mục tiêu tiếp thị (Marketing objective) là một mục tiêu cụ thể mà doanh nghiệp [...]

Thị trường (Market): khách hàng có nhu cầu và khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa [...]

Sản phẩm (Product): Sản phẩm hoặc dịch vụ mà một công ty cung cấp cho khách hàng.

Sản phẩm này có thể bao gồm các mặt hàng vật lý như điện thoại [...]

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực marketing

Hiểu được các thuật ngữ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về marketing và [...]

Chăm sóc khách hàng có ý nghĩa to lớn gì đối với sự vận hành của doanh nghiệp?

Chăm sóc khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp. [...]

Chi phí quảng cáo là biến phí hay định phí

Chi phí quảng cáo là biến phí hay định phí Chi phí quảng cáo là [...]

Công nghệ VR360 cho nhà đất lợi ích cho cả người bán và người mua

Công nghệ VR360 cho nhà đất lợi ích cho cả người bán và người mua [...]

Customer needs wants and demands

Customer needs, wants, and demands are fundamental concepts in marketing that help businesses understand and [...]

Tiến hành marketing cho một salon làm móng tay tại Mỹ

Để tiến hành marketing cho một spa, salon hay tiệm nail làm móng tay tại [...]

Explore the 360-Degree Virtual Environment with a Guide to Panorama Online

Explore the 360-Degree Virtual Environment with a Guide to Panorama Online: Panoramic Photography, Virtual Tours, [...]

Nhu cầu trong marketing

Nhu cầu trong marketing là những nhu cầu hoặc mong muốn của các doanh nghiệp [...]

VR viết tắt của từ gì? cụm từ “Virtual Reality”

"VR" viết tắt của cụm từ "Virtual Reality" trong tiếng Anh. "Virtual Reality" có nghĩa [...]

Xu hướng marketing bất động sản tốt nhất cho những năm tiếp theo

Xu hướng marketing bất động sản tốt nhất: Sử dụng công nghệ thực tế ảo [...]

Chi phí marketing là định phí hay biến phí trong kinh doanh

Chi phí marketing trong kinh doanh là một khái niệm rộng lớn, bao gồm nhiều [...]

Trong marketing có thể chia ra thành ba cấp độ của sản phẩm

Các cấp độ của sản phẩm giúp marketer xác định được vị trí và định [...]

Marketing và truyền thông là hai khái niệm có liên quan tới nhau

Marketing và truyền thông là hai khái niệm có liên quan tới nhau, nhưng có [...]

Cấp bậc trong truyền thông marketing gồm cấp biết, cấp hiểu, cấp tin, cấp yêu

Trong truyền thông được gọi là "cấp bậc từ biết, hiểu, tin đến yêu." Đây [...]

Các chính sách quảng cáo của Facebook bắt buộc phải tuân theo

Các chính sách quảng cáo của Facebook là những quy tắc mà Facebook đặt ra [...]

Demand trong marketing là nhu cầu mong muốn và khả năng thanh toán của khách hàng

Demand trong marketing là một khái niệm quan trọng liên quan đến nhu cầu, mong [...]

Lập kế hoạch chi phí cho marketing cho các lĩnh vực

Lập kế hoạch chi phí cho marketing cho các lĩnh vực bằng cách tạo dựng [...]

Tối ưu website là gì? làm như thế nào? tại sao phải tối ưu trang website

Tối ưu website (web optimization) là quá trình tăng cường hiệu suất và hiệu quả [...]

Gọi zalo
0937594628