"Sát Căn" là gì? là chỉ những người có khả năng tiếp xúc, dễ dàng cảm nhận với thế giới khác

Sát căn là chỉ những người có khả năng tiếp xúc, dễ dàng cảm nhận với thế giới khác, có thể là thần linh mà chưa từng làm việc cho thần linh. Sát căn còn gọi là khả năng hấp thu tâm linh lớn. Người có sát căn thường có những biểu hiện như linh ứng, tương giao với thần linh một cách khó hiểu, đung đưa theo tiếng nhạc, tiếng nhịp mà không làm chủ được bản thân, có những hành vi và thái độ không giống bình thường, bị hành đau ốm, nhiều bệnh lạ, phát điên, phát bệnh lạ và lận đận trong mọi đường.

Người có sát căn là những người có nghiệp duyên với thế giới khác, có thể là thần linh mà chưa từng làm việc cho thần linh. Người có sát căn thường bị hành đau ốm vì họ chưa biết đến cửa ngài để trình sớm, trả nợ kiếp trước. Nếu họ biết sớm rồi đến cửa đình Tam phủ, Tứ phủ, cúi đầu đội lễ thì mọi việc sẽ tốt đẹp lên rất nhiều. Người có sát căn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nghiệp quả của các hành vi trong quá khứ, vì nghiệp quả là quy luật nhân quả của tất cả các hiện tượng tâm và vật. Nếu họ tuân theo lý tính duyên khởi để luyện tập và tăng tiến trình độ của trí tuệ, để tự mình nhận thức được chân lý, tự mình biết rõ ta là ai, từ đâu đến, vô thủy là từ lúc nào, và vô chung là đến lúc nào, thì họ có thể thoát khỏi luân hồi và nỗi đau khổ.

TÌM HIỂU VỀ ĐẠO

Bắt sát hành căn là một thuật ngữ trong Phật giáo

Bắt sát hành căn là một thuật ngữ trong Phật giáo, được dùng để chỉ [...]

What are the 10 positive effects of religion?

what are the 10 positive effects of religion? Religion can have various positive effects on [...]

The Law of Cause and Effect? Is there a Law of Cause and Effect in response?

The Law of Cause and Effect is a concept in philosophy and religion, based on [...]

Luật nhân quả? có luật nhân quả báo ứng không?

Luật nhân quả là một khái niệm trong triết học và tôn giáo, nó dựa [...]

Ngày tam sát là gì? Có bao nhiêu ngày tam sát trong năm, cách hóa giải tam sát

Ngày tam sát (hay còn được gọi là "Ngày tam nguyên" hoặc "Ngày hắc đạo") [...]

Căn số trong đạo Phật thường được hiểu là luật nhân quả

Căn số trong đạo Phật thường được hiểu là luật nhân quả, tức là quy [...]

Hành căn là yếu tố quan trọng trong quá trình tạo ra nhân duyên và hậu quả

Hành căn có nghĩa là bị ảnh hưởng bởi căn số của mình. Căn số [...]

12 khía cạnh quan trọng của nhân duyên được đề cập trong các nguyên tắc phật giáo

Trong phật giáo, "nhân duyên" (tiếng Pali: "karma") được hiểu là luồng liên kết giữa [...]

Duyên khởi là gì? là giáo lý căn bản của Phật giáo

Duyên khởi là giáo lý căn bản của Phật giáo, chỉ rõ mọi hiện tượng [...]

“Sát Căn” là gì? là chỉ những người có khả năng tiếp xúc, dễ dàng cảm nhận với thế giới khác

Sát căn là chỉ những người có khả năng tiếp xúc, dễ dàng cảm nhận [...]

Gọi zalo
0937594628