Nhóm dinh dưỡng là một nhóm những người ủng hộ việc sử dụng các sản phẩm để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của họ. Nhóm được thành lập bởi Mark Hughes vào năm 1980 và hiện có hơn 4 triệu thành viên trên khắp thế giới.

Nhóm dinh dưỡng cung cấp nhiều tài nguyên và hỗ trợ cho các thành viên của nó, bao gồm:

  • Sản phẩm: Nhóm cung cấp nhiều loại sản phẩm dinh dưỡng, bao gồm sinh tố thay thế bữa ăn, chất bổ sung protein và thực phẩm chức năng.
  • Tư vấn dinh dưỡng: Nhóm cung cấp tư vấn dinh dưỡng cá nhân và nhóm để giúp các thành viên đạt được mục tiêu sức khỏe của họ.
  • Hỗ trợ cộng đồng: Nhóm cung cấp một cộng đồng hỗ trợ cho các thành viên, nơi họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và động viên lẫn nhau.

Đây là một số lợi ích của việc tham gia nhóm dinh dưỡng:

  • Hỗ trợ và động viên: Nhóm cung cấp một cộng đồng hỗ trợ cho các thành viên, nơi họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và động viên lẫn nhau.
  • Tư vấn dinh dưỡng: Nhóm cung cấp tư vấn dinh dưỡng cá nhân và nhóm để giúp các thành viên đạt được mục tiêu sức khỏe của họ.
  • Sản phẩm: Nhóm cung cấp nhiều loại sản phẩm dinh dưỡng, bao gồm sinh tố thay thế bữa ăn, chất bổ sung protein và thực phẩm chức năng.

Nhìn chung, nhóm dinh dưỡng có thể là một nguồn tài nguyên có giá trị cho những người đang tìm cách cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tham gia nhóm.

Nhóm Dinh Dưỡng Phan Huy Ích - thành viên hỗ trợ Phan Đăng Hiếu
Gọi zalo
0937594628