Nhiều người cứ thấy giá nhà hiện tại là cao. đó là tư duy của kẻ lười nhát, thiếu hiểu biết và không cố gắng. Nếu giá nhà quá rẻ thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển của đất nước. Nói cách khác, giá nhà quá rẻ sẽ dẫn đến sự lười nhác và không động viên con người phát triển kinh tế, do không có áp lực để làm việc và tạo ra của cải cho xã hội.

Việc giảm giá nhà là cần thiết để hỗ trợ người dân mua nhà và giảm bớt gánh nặng tài chính cho họ. Tuy nhiên, nếu giá nhà quá rẻ thì sẽ dẫn đến tình trạng lười nhác và giảm năng suất lao động, khiến cho đất nước khó có thể phát triển nhanh chóng.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay, việc tạo ra thu nhập và tăng trưởng kinh tế rất quan trọng để nâng cao đời sống của người dân. Việc đầu tư vào bất động sản cũng giúp tạo ra nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển kinh tế, bao gồm thuế và các khoản tiền khác được tập trung từ người dân sở hữu bất động sản. Do đó, tăng giá nhà là cần thiết để duy trì sự phát triển của đất nước, đồng thời động viên người dân cố gắng và phát triển kinh tế một cách tích cực.

Cảm ơn chính phủ việt nam đã không đánh thuế bất động sản, không đánh thuế thừa kế cao như tây, không cho người nước ngoài mua đất mà chỉ cho thuê. đó là đặc ân mà chính phủ dành cho người dân Việt Nam


Gọi zalo
0937594628